"Nu societatea în care trăim ne mântuieşte, ci felul în care trăim în ea... Adam piere în Rai, iar Lot se mântuieşte în Sodoma." - Sf. Ioan Gură de Aur

De ce nu ni se arată Dumnezeu in chip văzut

>> duminică, 15 martie 2009


Ascultam predica de la biserică. De ce nu ni se arată Dumnezeu în chip văzut, se întreabă mulţi. Aşa cum cel rău nu se arată, din viclenie (pentru că dacă s-ar arăta am ştii că suntem subjugaţi de el şi ne-am feri de păcate), aşa şi Dumnezeu nu se arată din bunătate. El ne respectă libertatea noastră de a alege şi de a crede. Dacă s-ar arăta aşa cum am vrea noi să Îl vedem, ne-ar încălca libertatea, pentru că noi am fi siguri atunci că există Dumnezeu şi toţi am crede. Deci credinţa adevărată ar dispărea. "Fericiţi cei ce au crezut şi n-au văzut". Dacă L-am vedea nu ar mai fi nevoie să ne dovedim credinţa şi să trecem prin toate încercările. Dacă L-am vedea am fi cumva subjugaţi să credem. Deci îndoiala nu ar mai fi în sufletele noastre. Dar când depăşeşti îndoiala, fără să Îl vezi cu ochii, ci doar cu inima, atunci credinţa e mult mai puternică. El nu vrea să fim subjugaţi. Vrea să Îl găsim în inima noastră şi credinţa să fie mult mai puternică. Să simţim "arderea inimii" şi să putem să distingem dumnezeii mincinoşi care ni se vor arăta ochilor. El vrea să ne antrenăm în credinţă. Să nu ne bazăm pe ochii noştri, ci pe inima noastră, pentru că la sfârşit ochii ne vor fi înşelaţi.

0 comentarii:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis."

Radu Gyr - Îndemn la luptă

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP