"Nu societatea în care trăim ne mântuieşte, ci felul în care trăim în ea... Adam piere în Rai, iar Lot se mântuieşte în Sodoma." - Sf. Ioan Gură de Aur

Vremea Bucuriei

>> sâmbătă, 14 aprilie 2012

Iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni n-o va lua de la voi."(Ioan 16,22)

În Săptămâna Patimilor, în fiecare seara, în biserica, timpul şi spaţiul nu au mai existat... aceste doua coordonate pur şi simplu dispar şi rămânem noi toţi în faţa lui Dumnezeu. Cuvintele preoţilor, cântările credincioşilor, dar mai ales cuvintele Mantuitorului din Sf.Evanghelie transcend timpul agitat al zilelor noastre. Aşa cum prin cuvânt a fost făcută întreaga lume, cuvintele Evangheliei au puterea să ne aducă faţa în faţa cu Mântuitorul, să fim şi noi cu El atunci când îi învăţa pe ucenici şi îi pregatea pentru moartea Sa. Întotdeauna m-am întrebat ce a fost în sufletul ucenicilor când au văzut că Hristos a murit... au mai avut credinţă? Ce tulburare şi frământare trebuie să fi fost în mintea lor! Totul părea că se năruise, ceea ce crezuseră până atunci s-a prabuşit la pământ în faţa rânjetelor fariseilor şi a celor care îi doreau moartea Mântuitorului. Totuşi, cu atât mai mare a fost bucuria Învierii şi a revederii cu Hristos.
Şi noi ne revedem azi cu El... Astfel vine vremea bucuriei pentru noi toţi. Încă un an în care adevarata bucurie ne asteaptă să o gustăm din plin şi să o cunoaştem cu toţi rărunchii sufletului şi ai trupului. Hristos nu a murit degeaba pe cruce. Prin moartea Sa a omorât moartea noastră, iar acum ne cheamă la Înviere şi la Bucurie. O bucurie veşnică ce uneşte sufletele tuturor oamenilor de-a lungul celor 2000 de ani. Mâinile Sale pironite de noi pe Cruce ne ridică azi din întunericul morţii...


În nebunia lumii singura realitate este Învierea.

Vă doresc tuturor ca Bucuria să îşi facă sălaş în inimile voastre!

Hristos a înviat!


1 comentarii:

Georgiana 18 aprilie 2012, 08:06  

Ne-am revăzut cu El și am înviat o dată cu El. În sufletele noastre s-au sălășluit pacea și bucuria cea adevărată iar moartea noastră, cum ai scris și tu, a fost omorâtă cu totul.
E greu să vorbești despre răstignire și implicit despre Înviere.
E greu să definești Lumina. E greu uneori să o simți.
Dar toate acestea sunt posibile atunci când există credință.

Dumnezeu să te lumineze în tot ceea ce faci! Să te călăuzească și să te îndrume oriunde și oricând!
Hristos a înviat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis."

Radu Gyr - Îndemn la luptă

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP