"Nu societatea în care trăim ne mântuieşte, ci felul în care trăim în ea... Adam piere în Rai, iar Lot se mântuieşte în Sodoma." - Sf. Ioan Gură de Aur

Studenţii

>> luni, 3 februarie 2014


 Din Ioan Alexandru, „Iubirea de patrie”

O întâlnire cu studenţii anului întâi în filologie este pricina rândurilor de faţă. Ei au păşit pragul Universităţii cu tot ce au moştenit de la părinţii lor mai bun, cu cele învăţate în liceu, dar temelia vieţii lor, fiinţa lor socială va fi plămădită, modelată, în aceşti ani, de către spiritul şi pilda personală a fiecăruia dintre noi, profesorii lor. Îmi amintesc ochii înlăcrimaţi ai unei studente care a ieşit de la un curs, unde tăria şi frumuseţea unei legi morale în care ea crescuse, era oarecum ironizată de la catedră. Ironia, spunea Kierkegaard într-un tratat, este cel mai rău sfetnic iar în anii de formaţie poate duce un suflet tânăr în prăpastie.

Feriţi-vă de ironie şi de beţie, spune un mare poet european tinerilor, beţia de orice fel. Aceşti ani să vă găsească zilnic ocupaţi cu marile idei şi probleme spirituale care au frământat umanitatea până astăzi, iar ca să aveţi puterea sufletească de lucru, aveţi grijă de curăţia şi integritatea voastră sufletească.

Unii veniţi din provincie în Bucureşti, folosiţi aceşti ani să-i cunoaşteţi istoria, muzeele.

Vin ploile şi toamna şi cele câteva săli cu capodopere din Grigorescu, Luchian, Petraşcu, Andreescu, Brâncuşi, dar şi Rembrandt şi El Greco, vă aşteaptă cu lumina lor să vă fericească zilele. Faceţi-vă drum zilnic în aceste locuri unde, chiar osteniţi fiind, vă veţi regenera sufleteşte pentru că Frumosul este fiul Adevărului. Cultivarea virtuţilor este cheia realizării omului în istorie; un om bun şi iubitor, jertfitor de sine, nădăjduitor, devine creator în familia lui, în Patria părinţilor şi strămoşilor săi, iar în creaţie este izvorul dătător de viaţă pentru fiecare dintre noi. 

fragment preluat din revista Cuvânt către tineri - Mân. Putna 2013

0 comentarii:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis."

Radu Gyr - Îndemn la luptă

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP